numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia I stopnia

STUDIA I stopnia  - 2018/2019


Politechnika Krakowska oferuje wiele wariantów studiowania. Obecnie oferta edukacyjna Uczelni obejmuje 25 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach. Na trzech wydziałach można studiować w języku angielskim. 

Uprzejmie informujemy, że nabór na studia pierwszego stopnia (studia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem w październiku) dla kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich rozpocznie się 1 marca 2018 r.

Przypominamy o konieczności elektronicznej rejestracji. Szczegóły na http://dwm.pk.edu.pl/diploma-studies-2/.

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA - AY 2018/19


 

BSc in ADVANCED COMPUTATIONAL MECHANICS Faculty of Mechanical Engineering

BSc in Civil Engineering - Wydział Inżynierii Lądowej

 

Candidates for this programme must have a high grade in maths, physics or IT on their high school diploma / leaving certificate!

szczegółowy program studiów

 

MSc in Chemical Engineering

BSc (Eng.) in MECHANICS AND MACHINE DESIGN


PROGRAM TITLE: ADVANCED COMPUTATIONAL MECHANICS

 

Faculty/Department: Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Applied Mechanics

Duration: 7 semesters, regular course

Erasmus subject code: 06.1 ECTS credits: 210

Program description:

Advanced Computational Mechanics (ACM) is addressed for students who want to study contemporary problems in theoretical and applied mechanics with computer support. The program contains of the following general topics: basis in mathematics and physics, theoretical mechanics and strength of materials, material science and machining of structures, informatics and numerical methods, mechanics of solids, fluid mechanics, thermodynamics, theory of vibration and acoustics, automatic control and mechatronics, intelligent materials. Selected subject can be studied by Erasmus program students.

Program of studies:

Regular: Basic mathematics (17 ECTS), Engineering mathematics I (4 ECTS), Distributions and transforms (2 ECTS, elect.), Physics (8 ECTS), Mechanics of particles and rigid body (8 ECTS), Vibrations and waves (4 ECTS), Strength of materials (11 ECTS), Theory of elasticity (4 ECTS), Plasticity (2 ECTS), Fluid mechanics (4 ECTS), Information technology (2 ECTS), Computer science (4 ECTS), Numerical methods I (4 ECTS), Finite element method I (3 ECTS), Technical drawing (2 ECTS), AutoCAD (2 ECTS), Machine design (10 ECTS), Computer aided design of structures (2 ECTS), Material science I (8 ECTS), Plastics and composites (2 ECTS), Production engineering (3 ECTS), Computer aided machining of structures (4 ECTS), Thermodynamics (5 ECTS), Electronics and electrical engineering (3 ECTS), Principles of automatic control engineering (5 ECTS), Elements of robotics (4 ECTS), Metrology (3 ECTS), Experimental methods in mechanics (2 ECTS), Environmental protection and ecology (1 ECTS), Physical education (2 ECTS), Foreign language (12 ECTS), Safety engineering and ergonomics (1 ECTS), Patents (1 ECTS), Practical training (4 ECTS), Seminar (12 ECTS), Final project (15 ECTS) Total: 1635 h Electives: Probability theory (2 ECTS), Variation calculus (2 ECTS), Statistics (2 ECTS), Vehicle constructions (2 ECTS), Fuel engines (2 ECTS), Theory of mechanisms and machines (2 ECTS), Manipulators (2 ECTS), Advanced mechanics of structures (2 ECTS), Constitutive modeling (2 ECTS), Optimization of structures (2 ECTS), Stability of structures (2 ECTS), Quantum mechanics (2 ECTS), Accelerator design (2 ECTS), Heat transfer (2 ECTS), Acoustics (2 ECTS), Introduction to mechatronics (2 ECTS), MEMS technology (2 ECTS), Modeling of materials in extreme temperatures (2 ECTS), Rheology (2 ECTS), Biomechanics (2 ECTS), Intelligent structures (2 ECTS), Computer programming (2 ECTS), Symbolic programs in mechanics (2 ECTS), Identification of dynamical systems (2 ECTS), Simulation (2 ECTS), Finite element method II (2 ECTS), Finite element method in fluid mechanics (2 ECTS), Signal processing (2 ECTS), Dedicated computer software for engineers (2 ECTS), Coordinate measuring systems (2 ECTS), Programming of CAD coordinate systems (2 ECTS), Noise and vibration protection (1 ECTS), Recycling (1 ECTS), Renewable natural energy sources (1 ECTS), Energy methods in mechanics (1 ECTS), Engineering data bases (1 ECTS), Ethics (2 ECTS), Management (2 ECTS) Total: 765 h

BSc in Architecture  starts in October

detailed program of studies